1. Home
  2. Kennisbank
  3. Terminologie
  4. Verzekeringstermen in Vastgoed

Verzekeringstermen in Vastgoed

No search Indemnity – Dit is een verzekering die kan worden afgesloten om mogelijke risico’s te dekken die naar voren kunnen komen tijdens het zoekproces bij de aankoop van onroerend goed, zoals het ontbreken van noodzakelijke informatie of documentatie. Met deze verzekering kunnen kopers en geldverstrekkers beschermd worden tegen financiële verliezen als gevolg van onverwachte kwesties die pas aan het licht komen na de voltooiing van de transactie.

Buildings Insurance – Dit is een verzekering die de structuur van het gebouw dekt tegen schade veroorzaakt door gebeurtenissen zoals brand, storm, overstroming en inbraak.

Contents Insurance – Deze verzekering dekt de inhoud van het gebouw, inclusief persoonlijke bezittingen zoals meubels, apparaten en elektronica, tegen schade of diefstal.

Landlord Insurance – Speciaal ontworpen voor verhuurders, deze verzekering biedt dekking voor zaken zoals verlies van huurinkomsten, schade aan het pand veroorzaakt door huurders, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Rent Guarantee Insurance – Dit type verzekering beschermt verhuurders tegen het risico van wanbetaling door huurders, waarbij de verzekeraar de huur betaalt in geval van niet-betaling door de huurder.

Public Liability Insurance – Deze verzekering dekt schadevergoedingen en juridische kosten die voortvloeien uit aansprakelijkheidsclaims van derden voor letsel of schade die zich voordoen op het terrein van het pand.

Professional Indemnity Insurance – Dit type verzekering biedt dekking voor professionele fouten of nalatigheden die worden gemaakt door vastgoedprofessionals, zoals makelaars, taxateurs of bouwkundige adviseurs.

Legal Expenses Insurance – Deze verzekering biedt dekking voor juridische kosten die voortvloeien uit geschillen met huurders, buren, of andere juridische kwesties met betrekking tot het vastgoed.

Leasehold Insurance – Specifiek voor leasehold-eigendommen, deze verzekering biedt dekking voor zaken zoals servicekosten, verzekeringspremies en andere verplichtingen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst.

Home Emergency Cover – Deze verzekering biedt dekking voor onverwachte noodsituaties in huis, zoals loodgietersproblemen, elektrische storingen, of verloren sleutels.

Unoccupied Property Insurance – Dit type verzekering biedt dekking voor panden die gedurende een bepaalde periode onbewoond zijn, om risico’s zoals vandalisme, inbraak of schade door weersomstandigheden te dekken.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde Artikelen

Wil jij meer informatie over investeren in Brits vastgoed?

Neem contact met ons op! Wij vertellen je graag meer over de kansen die voor het oprapen liggen in de Britse vastgoedmarkt!
Contact

Kun je niet vinden waar je naar zoekt?

Neem ook een kijkje op de blogpagina van Securin! Hier staan meer dan 50 vastgoed gerelateerde blogs die misschien antwoord geven op jouw vraagstuk.
Bekijk blogposts