1. Home
  2. Kennisbank
  3. Financiering
  4. Verschillende soorten Financieringen in vastgoed

Verschillende soorten Financieringen in vastgoed

Er zijn 6 typen financieringen

  • Eigen vermogen (spaargeld)
  • Overwaarde eigen woning vrijmaken
  • Persoonlijke lening (consumptief krediet
  • Korte termijn overbrugging
  • Particuliere investeerders
  • Hypotheek

1. Eigen vermogen

Spaargeld en geld dat direct beschikbaar is, zorgt voor een financiële reserve die je kan gebruiken voor uitgaven die je van tevoren niet had zien aankomen, dagelijkse uitgaven en bijvoorbeeld de mogelijkheid om te investeren.

Deposito’s die aflopen, bieden een kans om te profiteren van vooraf vastgestelde rentes en kunnen een strategische rol spelen bij het optimaliseren van rendementen op. Het plannen van deposito’s die aflopen op verschillende tijdstippen kan helpen bij het vrijstellen en uitbreiden van je budget.

Het verkopen van beleggingen in aandelen en obligaties kan ook een mogelijkheid zijn om je eigen vermogen beschikbaar te stellen voor andere investeringen, in dit geval vastgoed. Het is niet altijd slim om zonder na te denken alles te verkopen, zeker als je bijvoorbeeld verlies staat en je er vertrouwen in hebt dat de aandelen of obligaties gaan stijgen. Het is goed om regelmatig de prestaties van beleggingen te beoordelen en te beslissen of dit het juiste moment is om het de financiële middelen vrij te stellen.

Verder kan het verkopen van waardevolle objecten, zoals onroerend goed (bijvoorbeeld als je vastgoed bezit in Nederland), kunstwerken of verzamelobjecten, zorgen voor meer vrijgesteld eigen vermogen.

2. Overwaarde vrijmaken op je eigen woning

Herfinanciering van je eigen woning kan een slimme strategie zijn om te zorgen dat je extra liquide middelen vrij kan maken. In dit scenario is het belangrijk om de waarde van je woning goed te laten taxeren, aangezien dit de basis vormt voor de herfinanciering.

Als voorbeeld nemen we een taxatiewaarde van €540.000, hiermee kan je een beslissing nemen over de herfinanciering van je hypotheek. We gaan even uit van een oude hypotheek van €400.000 en je hebt ervoor gekozen om dit bedrag te behouden in de nieuwe hypotheek box 1. Daarnaast heb je besloten om een extra €140.000 op te nemen in de nieuwe hypotheek box 3, zo heb je dus €140.000 vrijgesteld als budget voor nieuwe investeringen. De rente is niet aftrekbaar.

3. Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening heb je een limiet van maximaal €75.000. Het rentepercentage van de lening is circa 4-6%. Onderzoek goed welke kredietverstrekker de meest gunstige voorwaarden biedt. (bijvoorbeeld www.geld.nl)

Daarnaast is de looptijd van de lening van belang. In dit geval wordt een aflossingstermijn van maximaal 10 jaar voorgesteld, maar het is ook mogelijk om de lening eerder af te lossen als dat binnen je financiële mogelijkheden valt. Het is verstandig om de aflossingstermijn af te stemmen op je financiële planning en cashflow, zodat je de lening op een realistische manier kunt terugbetalen.

4. Korte termijn overbrugging

Een bridging loan, ofwel een kortdurende overbruggingslening, is een financieringsoptie die wordt gebruikt om tijdelijke financieringsbehoeften te overbruggen in afwachting van de verkoop of herfinanciering van een onroerend goed. Deze lening kan onderverdeeld worden in twee varianten die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden toegepast, namelijk Purchase en Development finance.

– Purchase: dit type bridging loan biedt financiering tot 70-75% van de aankoopprijs van een onroerend goed. Zo kan je snel aankopen doen voordat de verkoop van een ander onroerend goed is afgerond, waardoor je flexibiliteit hebt om het gewenste onroerend te kopen

– Development finance: dit type bridging loan biedt financiering tot 75-100% van de verbouwingskosten van een onroerend goed, het gaat hier dus niet om de aankoopprijs. Het is bedoeld voor vastgoedontwikkelaars en investeerders die renovaties of bouwwerkzaamheden willen uitvoeren en snel een tijdelijke financiering nodig hebben.

Naast de gebruikelijke kosten die je hebt met leningen, zoals de rente, zijn er ook specifieke kosten verbonden aan een bridging loan. Dit zijn onder meer kosten voor de lening (ongeveer 1% rente per maand), kosten voor taxatie van het onroerend goed, juridische kosten en administratieve kosten voor het opzetten van de lening.

Het afsluiten van een bridging loan kan een effectieve manier zijn om snel kapitaal vrij te maken voor vastgoedaankopen of -ontwikkelingen.

5. Particuliere investeerders

Het lenen van geld van familie, kennissen, vrienden, of collega’s kan een goede optie zijn om aan een financiering te komen, vooral vanwege het bestaande vertrouwen en de persoonlijke band die er vaak al is. In dat soort situatie kan de lening worden gebaseerd op vertrouwen en een gedeelde intentie om elkaar te helpen. Het kan resulteren in flexibele voorwaarden, zoals een vast en misschien wel een lager rentepercentage dan bij de bank, of een afspraak over een winstverdeling als het uitgeleende bedrag wordt gebruikt voor een investeringsproject.

De looptijd van een onderhandse lening kan variëren van enkele maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt en de behoeften van zowel de lener als de verstrekker, het ligt dus vooral aan jezelf. Vanwege de relatief lange doorlooptijd van veel projecten, hebben veel geldverstekkers de voorkeur voor een minimale looptijd van 12 maanden.

Als het gaat om het vastleggen van de leningsovereenkomst, is het altijd verstandig om dit in de vorm van een contract te doen, zo zijn de gemaakte afspraken en voorwaarden duidelijk en ontstaan er achteraf geen onduidelijkheden. Hoewel het niet altijd noodzakelijk is om dit via een notaris te regelen, kan het opstellen van een formeel contract de betrokken partijen beide beschermen.

Een voorbeeld van een contract voor een onderhandse geldleenovereenkomst kan op aanvraag worden verstrekt en omvat doorgaans details zoals het geleende bedrag, de rentevoorwaarden, de looptijd van de lening, eventuele zekerheden of garanties, en de rechten en plichten van zowel de lener als de geldverstrekker.

6. Hypotheek

Een hypotheek is een veelgebruikte financieringsoptie voor de aankoop of herfinanciering van onroerend goed. En wordt meestal gebruikt voor herfinanciering na renovatie, waarbij de waarde van het pand is verhoogd en de eigenaar op zoek is naar een nieuwe financieringsregeling. In sommige gevallen is het direct al mogelijk om een hypotheek af te sluiten bij de aankoop van een pand, als er aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan.

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek, moet de minimale waarde van het pand doorgaans rond de £100.000 liggen. In situaties waarin afzonderlijke panden mogelijk te weinig waarde hebben om afzonderlijke hypotheken te krijgen, kan het samenvoegen van deze panden een oplossing zijn om een gezamenlijke financiering te verkrijgen.

De rentepercentages voor hypotheekleningen kunnen variëren tussen 3% en 8% per jaar, dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals de waarde van het onderpand, het type onderpand, het burgerschap van de aanvrager, de kredietwaardigheid en de ervaring als verhuurder. Er zijn verschillende soorten hypotheekoplossingen beschikbaar, waaronder aflossingsvrije hypotheken (interest-only mortgage) waarbij alleen rente wordt betaald en aflossingshypotheken (repayment mortgage) waarbij zowel rente als aflossing plaatsvindt. De doorlooptijd voor het afsluiten van een hypotheek kan langer zijn dan bij andere vormen van financiering, vaak tussen de 2-3 maanden of zelfs langer. Het proces vereist geduld.

Als je in het Verenigd Koninkrijk een hypotheek afsluit op een verhuurwoning gaat dit vaak gepaard met een ‘personal guarantee’. Oftewel, je staat persoonlijk garant. De bank wil er zeker van zijn dat jij weet waar je voor tekent. Daarom wil de bank dat je ‘Independent legal advice’ krijgt voordat je tekent. In de praktijk betekent dit voor ons dat de solicitor tijdens een online call ons wijst op al onze verplichtingen en risico’s. Vervolgens onderteken je onder toeziend digitaal oog van de solicitor en je ‘independent witness’ het document: de personal guarantee. De ‘independent witness’ ziet er hierbij op toe dat je op dat moment letterlijk vrijwillig tekent en tekent vervolgens zelf dat hij of zij ‘witness’ geweest is.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde Artikelen

Wil jij meer informatie over investeren in Brits vastgoed?

Neem contact met ons op! Wij vertellen je graag meer over de kansen die voor het oprapen liggen in de Britse vastgoedmarkt!
Contact

Kun je niet vinden waar je naar zoekt?

Neem ook een kijkje op de blogpagina van Securin! Hier staan meer dan 50 vastgoed gerelateerde blogs die misschien antwoord geven op jouw vraagstuk.
Bekijk blogposts