1. Home
  2. Kennisbank
  3. Algemeen
  4. De Economie in de UK

De Economie in de UK

Het Verenigd Koninkrijk heeft een van ‘s werelds meest ontwikkelde economieën, met een sterke focus op diensten, financiën en internationale handel. Echter, de economie heeft de afgelopen jaren ook uitdagingen gekend, waaronder een recessie, valutaschommelingen en de impact van de Brexit. De hoofdstad London is op financieel gebied een krachtpatser, één van de grootste van Europa met een bruto binnenlands product van 3,1 biljoen dollar in 2022, Engeland heeft hierin het grootste aandeel met 86%. Naar verwachting laat het bbp een groei zien van 0,3% 2023 en een geschatte groei van 1% in 2024.

De London stock exchange is Europa’s grootste en één van de grootste aandelenmarkten ter wereld. Met bedrijven als shell, Deloitte, Barclays, Tesco, Unilever, Vodafone en Paul Smith die handig gebruik maken van het gunstige zakenklimaat en de toegang tot de Europese zakenmarkt. Met de aanwezigheid van de ’s wereld beste universiteiten trekt de UK ook veel immigranten aan die het buitenlandse onderwijs komen opzoeken. In de UK studeren alleen al meer dan 150.000 chinezen. Door een grotere inkomensongelijkheid is de vraag naar huurwoningen erg groot.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier individuele landen, namelijk Schotland, Engeland, Wales en Noord-Ierland. Dit zijn allemaal landen met hun eigen wetgeving en cultuur. Het eiland zelf wordt Groot-Brittannië genoemd en omvat Engeland, Schotland en Wales.

Een vakantie naar Engeland, is eigenlijk een vakantie naar een deel van het Verenigd Koninkrijk. Hetzelfde geldt voor vakanties naar Schotland, Wales of Noord-Ierland, het is belangrijk om te onthouden dat deze landen allemaal deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en dus niet als afzonderlijke landen worden beschouwd.

Maar wat heeft de Brexit hiermee te maken? Nou, het Verenigd Koninkrijk was voorheen lid van de Europese Unie. Dit betekende dat er vrij verkeer van personen, goederen en diensten was tussen de EU-lidstaten en de UK. Met de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk ervoor gekozen om de EU te verlaten en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de handel en de rechten van EU-burgers die in de UK wonen en andersom.

Dit kan betekenen dat het reizen naar het Verenigd Koninkrijk voor ons iets ingewikkelder wordt. Ook kan het zijn dat de prijzen van bepaalde producten of diensten veranderen omdat er nieuwe handelsafspraken zijn gemaakt. Het is nog afwachten hoe deze afspraken zich zullen ontwikkelen en wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.

Ondanks de Brexit zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Savills is de verwachte stijging in huizenprijzen in de gehele UK gemiddeld 17.4% (compounded) tussen 2022 en 2026. Omdat jij als investeerder in Brits vastgoed niet handelt over de landsgrenzen vormt de Brexit ook geen belemmeringen voor jou.

Kortom, het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier individuele landen en het eiland zelf wordt Groot-Brittannië genoemd. Met de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk ervoor gekozen om de EU te verlaten en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de handel en de rechten van EU-burgers die in het VK wonen en andersom. Dit kan gevolgen hebben voor het reizen en de prijzen van bepaalde producten of diensten. Maar laten we vooral onthouden dat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland individuele landen zijn met hun eigen unieke cultuur en tradities!

Valutarisico

De afgelopen 5 jaar gaf de koers een gemiddelde prijs aan van 1,14 GBP/EUR. En de afgelopen 10 jaar fluctueerde de koers tussen 1,04 en 1,42 GBP/EUR. Het is mogelijk om jezelf in te dekken tegen de risico’s van een wisselde koers doormiddel van hedgen. Met hedgen maak je gebruik van valutatermijncontracten. Dit is een contract tussen twee partijen, waarin een bepaalde valuta op een vastgestelde toekomstige datum tegen een vooraf overeengekomen wisselkoers te kopen of te verkopen. Zo heb je dus geen last van de fluctuerende koers. Mocht u dit graag willen kunnen wij u in contact brengen met een partij die dit faciliteert.

De huizenmarkt

Als je naar de data van de afgelopen 50 jaar kijkt, zijn de huizenprijzen alleen maar gestegen. Door een tekort aan woningen in combinatie met een stijgende bevolking van 0,6% per jaar, is het onwaarschijnlijk dat de huizenprijzen permanent gaan dalen. In de UK is er een woningcrisis die al tientallen jaren in de maak is, met als grootste oorzaak het gebrek aan nieuwbouw. De woningcrisis is ontstaan in de jaren 80, de overheid heeft toen door onder andere het gebrek aan geld grootschalige woningbouwprojecten stopgezet. Vanaf dat moment begon een serieuze daling van woningbouw, deze daling kwam tot een niveau die sinds kort na de Eerste Wereldoorlog niet meer is gezien. Als klap op de vuurpijl vond er op dat moment een bevolkingsexplosie plaats in de UK. Naar schatting wonen er nu 68 miljoen mensen, waar niet genoeg woningen voor zijn.

Ondanks het woningtekort zijn er ongeveer 300.000 langdurig leegstaande huizen, deze staan niet voor niets leeg en moeten flink worden opgeknapt. Omdat ze vaak onbewoonbaar zijn hebben de woningen een lage inkoopprijs en zijn het mooie kansen om via een verbouwing waarde aan de woning toe te voegen en deze dan te verkopen of te verhuren zo helpen we ook aan het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. Het vastgoed dat wij aanbieden is vaak onder de marktwaarde, mocht er toch een recessie of tijdelijke daling zijn is dit alleen maar een goede kans om in te stappen. Dit kan eng zijn, maar historische zijn de vastgoed- en huurprijzen op lange termijn alleen maar gestegen. Een recessie zal waarschijnlijk dan ook van korte duur zijn vergeleken met de gemiddelde stijging.

Toekomstige Waardestijging

De verwachtingen voor de toekomstige waardestijging van huizen in Engeland zijn gemengd. Factoren zoals Brexit, de huidige economische situatie en de pandemie van COVID-19 hebben enige onzekerheid in de markt gebracht. Echter, op lange termijn wordt verwacht dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen mede door een combinatie van bevolkingsgroei en een groot tekort aan woningen. Lees in deze blog meer over de Britse vastgoedmarkt.

  • Invloed van Urbanisatie: Stedelijke gebieden, vooral in en rond Londen, zullen waarschijnlijk hogere waardestijgingen zien vanwege de aanhoudende vraag.
  • Effect van Infrastructuur: Nieuwe infrastructuurprojecten, zoals het treinnetwerk High Speed 2 (HS2), kunnen ook invloed hebben op de waarde van vastgoed in betrokken regio’s.

Sociale woningbouw

In de Tweede Wereldoorlog werden veel steden in het Verenigd Koninkrijk gebombardeerd, waardoor er veel woningen verdwenen en er een enorme vraag ontstond naar nieuwe woningen. Om aan deze vraag te voldoen, werden er na de Tweede Wereldoorlog veel sociale woningen gebouwd. Dit waren huurwoningen die werden gebouwd en beheerd door de overheid en waren bedoeld voor mensen met lage inkomens. Sociale woningbouw werd in die tijd gezien als een manier om de woningnood op te lossen. Ongeveer de helft van alle nieuwe woningen die na de oorlog werden gebouwd, waren sociale woningen. Deze woningen waren over het algemeen van goede kwaliteit en werden goed onderhouden. In de loop der jaren is het aantal sociale woningen dat wordt gebouwd sterk afgenomen. Dit komt deels doordat de overheid minder geld beschikbaar heeft gesteld voor sociale woningbouw. Maar het komt ook doordat er steeds meer nadruk is komen te liggen op de ontwikkeling van de particuliere woningmarkt. Dit zorgde er tevens voor dat veel woningen niet meer beschikbaar werden voor een hypotheek. Lees hier meer.

Town and Country Planning Act 1947

Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuw beleid geïntroduceerd: De “Town and Country Planning Act 1947”. Dit beleid vormt nog steeds de basis voor alle planning in het hele Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe planningssysteem had als doel om de ontwikkeling van het land beter te reguleren. Het stelde dat alle nieuwe ontwikkelingen moesten worden goedgekeurd door lokale overheden voordat ze konden worden gebouwd. Dit betekende dat ontwikkelaars niet zomaar overal konden bouwen wat ze wilden. “De Act” had ook zijn beperkingen. Het zorgde er bijvoorbeeld voor dat de ontwikkeling van nieuwe woningen vaak langzamer verliep dan gewenst. Ook was het soms moeilijk voor ontwikkelaars om goedkeuring te krijgen voor nieuwe projecten, vooral als deze afweken van de bestaande bebouwing.

In de UK is het glashelder dat particuliere vastgoedinvesteerders een cruciale rol spelen.
Kijk bijvoorbeeld naar de stad Blackpool. Een badplaats die ooit heel welvarend was, in verval raakte en inmiddels weer sterk in opkomst is. De Britse overheid heeft één missie: ‘𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐦’. Door het hele land zijn gebieden gekozen waar miljoenen in geïnvesteerd worden om ze weer tot leven te brengen: ‘de regeneration areas’. Blackpool is een van deze gebieden. Ook de wijk in Newport waar ons grote transformatie project, genaamd Alexandra Court staat (van vervallen hotel naar 39 appartementen) is een ‘regeneration area’.

Bij deze stedelijke vernieuwing, spelen wij als particuliere vastgoedinvesteerders een cruciale rol. Naast overheidsinitiatieven en betrokkenheid van de gemeenschap brengen wij essentiële financiële middelen en expertise. De overheid kan het simpelweg gewoon niet betalen om alle leegstaande objecten op te kopen en te transformeren of renoveren! Onze bijdrage zorgt niet alleen voor economische groei en werkgelegenheid, maar draagt ook bij aan de algehele verbetering van de stad.

Kortom, samenwerking tussen particuliere investeerders, overheden en gemeenschappen is van essentieel belang om duurzame en inclusieve stedelijke vernieuwing te bereiken en tot die zo gewenste 900.000 woningen te komen. Jammer dat de Nederlandse overheid dit maar niet lijkt te begrijpen…

Right to Buy

“Right to buy” is een term die wordt gebruikt in vastgoed- en huurrecht en verwijst naar het recht van een huurder om het gehuurde eigendom te kopen indien de woning eigendom is van de publieke sector. Met de publieke sector wordt bijvoorbeeld een woningbouwvereniging bedoeld, een gemeente of een NHS trust. In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is het “right to buy” een wettelijk vastgelegd recht dat huurders de mogelijkheid geeft om hun huurwoning te kopen tegen een gereduceerde prijs en onder bepaalde voorwaarden. Dit kan een manier zijn om huurders aan te moedigen om de woningmarkt op te gaan en hun eigen huis te bezitten. Dit beleid heeft geleid tot een sterke afname van het aantal beschikbare sociale

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde Artikelen

Wil jij meer informatie over investeren in Brits vastgoed?

Neem contact met ons op! Wij vertellen je graag meer over de kansen die voor het oprapen liggen in de Britse vastgoedmarkt!
Contact

Kun je niet vinden waar je naar zoekt?

Neem ook een kijkje op de blogpagina van Securin! Hier staan meer dan 50 vastgoed gerelateerde blogs die misschien antwoord geven op jouw vraagstuk.
Bekijk blogposts