Wat zijn de voordelen van Engels vastgoed?

Ontdek de voordelen van Engels vastgoed, een slimme beleggingsoptie

Vastgoedbeleggingen in het Verenigd Koninkrijk bieden een interessante en winstgevende optie, dankzij verwachtte netto rendementen van minimaal 10% per jaar. Dit wordt bereikt door een direct nettorendement (huurstroom) van minimaal 4,5 – 8,0% op jaarbasis en een voorspelde indirect rendement (waardestijging van objecten) van ruim 10% over de komende 5 jaar.

Als een stabiele lange termijn belegging, biedt vastgoed voordelen die andere activaklassen niet kunnen evenaren. De huurinkomsten en waardestijging zorgen voor een betrouwbaar rendement, terwijl beleggers profiteren van de stijgende huur- en koopprijzen in een maatschappij met een toenemend woningtekort.

 

Er zijn meerdere redenen waarom onze cliënten investeren in vastgoed in de UK (Engeland en Wales)

 

De cliënten van Securin willen:

 • Hun vermogen laten renderen als ondernemer en beschermen tegen het effect van inflatie.
 • Hun vermogen spreiden voor een beter risico-rendement verhouding en een gezonde variatie naast beleggingen zoals aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Investeren in een beter klimaat dan Nederland waar het steeds ongunstiger wordt vanwege:
  • Druk op het rendement door regulering middenhuur & hoge overdrachtsbelasting
  • Minder beschikbaar vastgoed door aankoopbescherming in veel regio’s
  • Hogere belastingdruk door herstructurering box 3
 • Streven naar relatief hoge rendementen met voor ‘average Joes’ betaalbare huurwoningen, waardoor er weinig risico is op leegstand of daling van het rendement.
 • Het bereiken van financiële stabiliteit en vrijheid met een maandelijkse cashflow (in de vorm van huurinkomsten).
 • Door middel van hefboomwerking met een hypotheek, het rendement op het aangewende vermogen verder optimaliseren.
 • Investeren in een land met een gunstig belastingklimaat waarin voor verhuurders op een eerlijke manier belasting wordt geheven over het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat.

VERWACHT NETTO RENDEMENT VAN 10% P.Y

OBJECTEN ONDER MARKTWAARDE

WONINGTEKORT IN HET VERENIGD KONINKRIJK

AANKOPEN VAN EEN VASTGOEDPORTFOLIO

VASTGOEDOBJECTEN MET LAGE AANSCHAFPRIJS

GUNSTIG KLIMAAT VOOR VASTGOED INVESTEERDERS