< Alle onderwerpen

FASE 4 – Post-Completions Inregelacties

In fase 4, na de aankoop, richten we ons op post-completion inregelacties (link invoeren) om ervoor te zorgen dat jouw nieuwe vastgoedbezitting goed wordt beheerd. We beginnen met het regelen van een opstalverzekering, waarbij we verschillende opties onderzoeken en de beste keuze maken op basis van voorwaarden en prijs. Vervolgens behandelen we nutsvoorzieningen, waarbij we adviseren over aanmelding bij nutsbedrijven in geval van langdurige leegstand. Ten slotte bespreken we de council tax en hoe deze belasting wordt afgehandeld voor verhuurde en onverhuurde panden, inclusief mogelijke kortingen en aanvraagprocedures. Deze stappen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat jouw vastgoedbezitting effectief wordt beheerd en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Stap 6. Regelen van opstalverzekering

Dit is vrij straight forward. Er zijn een paar opties.

  • Voor standaardhuizen: wij bezoeken de websites Simply Business en HomeProtect en zorgen voor 2-3 verschillende offertes. Met een kort akkoord van jou kiezen we degene die we het beste vinden (vaak degene met de beste voorwaarden tegen de beste prijs).
  • Bij sommige appartementen is er sprake van een leasehold De freeholder (degene die de grond, de buitenmuren en het dak bezit) heeft dan de opstalverzekering. Er hoeft dan geen eigen opstalverzekering meer afgesloten te worden.
  • In geval van complexere objecten zoals appartementenblokken of mixed-use panden (zoals woonwinkelpanden) werken we vaak samen met verzekeraar Risk Kitchen, die op maat een aanbod doen.
  • Zodra je meerdere panden in bezit hebt, is het mogelijk een op maat portfolioverzekering af te sluiten. Hier kunnen dan eenvoudig nieuwe panden aan toegevoegd worden.

Pas als het object op jouw naam staat kan de opstalverzekering door ons geregeld worden. Het kan dan ook 12-24 uur duren voor deze verzekering lopend is. Opstalverzekering is voor rekening van jou als huiseigenaar. De kosten van de opstalverzekering ligt in orde grootte 0,2-0,5% van de waarde van het object per jaar, maar kan erg variëren. Wij schieten deze kosten voor en factureren vervolgens door direct aan jou. Inboedelverzekering daarentegen is voor rekening van de huurder.

Stap 7. Nutsvoorzieningen

In verhuurde huizen en appartementen betaalt de huurder alle nutsvoorzieningen zelf. Indien tijdelijk onverhuurd is de eigenaar zelf betalingsplichtig. Bij kortdurende leegstand is het niet de moeite om het aan te melden bij de nutsbedrijven, maar als de leegstand onverhoopt langer dan een maand is, dient het object tijdelijk aangemeld te worden voor nutsvoorzieningen. Wij regelen dit indien nodig.

Stap 8. Council Tax

In verhuurde huizen en appartementen betaalt de huurder de gemeentebelasting (council tax) zelf. Indien tijdelijk onverhuurd ben jij als huiseigenaar verantwoordelijk voor het betalen van deze belasting. Afhankelijk van de regio en de reden van leegstand kan er mogelijk korting op de council tax aangevraagd worden, bijvoorbeeld bij renovatie van het pand. Omdat de gemeente er soms lang over doet om een korting toe te kennen, adviseren wij om council tax facturen direct te voldoen. Wij kunnen met terugwerkende kracht de korting aan proberen te vragen.

De hoogte van de council tax is hier terug te vinden. Wij kunnen je als huiseigenaar aanmelden bij de gemeente, maar deze zijn soms slecht bereikbaar en langzaam. Ook kan de gemeente zelf een brief sturen die via het geregistreerde bedrijfsadres bij ons terecht komt. Soms zit er vertraging in het ontvangen van deze brief, waardoor een tijdelijke betalingsachterstand ontstaat. De brieven hebben vaak een strenge/dwingende toon, waar je van kan schrikken. Je kan dit gelukkig met een korreltje zout nemen. Elke van dit soort ‘achterstanden’ is door ons simpel op te lossen en levert geen problemen op in het vervolg.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, op elektronische wijze of welke andere wijze dan ook evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Securin B.V. Deze handleiding is voor uw eigen gebruik op uw pc, laptop, tablet, smartphone, e-reader dan wel uitgeprinte versie.

©2023 Securin B.V., Hilversum, versie 3, d.d. 1 september 2023

Disclaimer

Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie op dezelfde of soortgelijke resultaten voor nu en/of in de toekomst. Aan door Securin B.V. genoemde resultaten van investeringsobjecten kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Securin B.V. is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke resultaten van de door cliënten verkregen investeringsobjecten.

Securin B.V. heeft zich ten doel gesteld voor zo betrouwbaar mogelijke informatie te zorgen in deze handleiding. Niettemin is Securin B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.                                                               

Is de informatie in dit artikel nuttig?
0 van de 5 sterren
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
5
Deel uw feedback
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Inhoudsopgave