Het belangrijkste principe in succesvol beleggen is spreiding - het idee van het niet al je eieren in één mand leggen. Dit is van cruciaal belang, want alle beleggingen brengen risico's met zich mee, en wanneer er zich problemen voordoen in één specifieke assetklasse,...