< Alle onderwerpen

Wat Is Een Limited Company

Wat is een Limited Company?

Een Limited Company ook wel afgekort als LTD staat voor een “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. Het is een bedrijfsstructuur die vaak wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Een LTD is een rechtspersoonlijkheid met beperkte aansprakelijkheid, wat betekent dat de eigenaren van het bedrijf (aandeelhouders) over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming, dit betekent dat je persoonlijke bezittingen over het algemeen beschermd zijn tegen in geval van faillissement van het bedrijf. Een Limited company heeft een aparte juridische entiteit, los van de eigenaren, en is verplicht om de jaarrekeningen openbaar te maken en belasting te betalen over de winst. Het oprichten van een Limited company vereist de registratie bij instanties en het voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Redenen om een LTD op te richten:

 • Geloofwaardigheid en professionele uitstraling
 • Mogelijkheid tot aantrekken van kapitaal
 • Eén of meerdere personen die samen onder het bedrijf vallen
 • Je hebt een beschermde (handels)naam
 • Belastingvoordelen

Bedrijfscodes:

Het Standard Industry Classification (SIC) Code-systeem wordt gebruikt om bedrijven te classificeren naar industrie op basis van hun primaire activiteiten. Elk bedrijf kan één of meerdere SIC-codes hebben (maximaal 4), afhankelijk van welke sectoren waarin het actief is. Deze codes helpen bij het standaardiseren van bedrijfsclassificaties voor registraties, statistische analyse en marktonderzoeken. Door SIC-codes te gebruiken, kunnen overheden, onderzoekers en bedrijven beter inzicht krijgen in de opbouw van de economie en de verschillende industriële sectoren.

 • Property Trading company: 68100 – Kopen en verkopen van eigen vastgoed.
 • Property investment company: 68209 – Overige verhuur en operaties van eigen of verhuurd vastgoed.

Benodigdheden voor een Limited Company:

 • Beoogde bedrijfsnaam

Inschrijven bij Companies House https://beta.companieshouse.gov.uk hier kan je research doen naar een goede door jou gekozen bedrijfsnaam die nog niet in gebruik is.

 

 • Geregistreerd adres (Registered office address)

Dit registreerde adres is het hoofdkwartier van het bedrijf, dit is nodig voor officiële overheidscorrespondentie. In het geval van een inspectiebezoek moeten de boekhoudkundige registers van een Limited Company gereed zijn om te worden overlegd, tenzij een alternatief adres voor de opslag van deze registers is opgegeven. Deze registers moeten worden bewaard op het fysieke adres van de vestigingsplaats van het bedrijf in de jurisdictie waar de Limited Company is opgericht, zoals Engeland en Wales, Schotland of Noord-Ierland. Het adres van opslag van de boekhouding mag niet worden gewijzigd en moet fysiek worden bewaard.

 • Service adres (Service address)

Voor officiële overheidscorrespondentie met individuele directeurs dienen alle relevante contactpersonen een adres op te geven, met één adres per persoon. Deze adressen moeten fysieke locaties zijn en kunnen zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland (overseas) gevestigd zijn. Het geregistreerde adres en het service adres kunnen hetzelfde zijn voor directeuren van Britse bedrijven, maar niet voor buitenlandse investeerders, tenzij zij in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn.

 • Eén of meer directeurs (directors)

De directeuren die voldoen aan specifieke criteria beheren het bedrijf. Om directeur te kunnen worden, moet een persoon 16 jaar of ouder zijn, mag die persoon niet failliet zijn (undischarged bankrupt), mag die niet gediskwalificeerd zijn als director, en mag die persoon niet de auditor van het bedrijf zijn. Het aantal directeuren dat nodig is om beslissingen te nemen en tekenbevoegdheid te hebben kan variëren en is afhankelijk van de regels en voorschriften van het bedrijf.

 • Aandeelhouders

De eigenaren van het bedrijf zijn de aandeelhouders, dit zijn niet per se dezelfde personen als de directeuren van het bedrijf. Elke aandeelhouder bezit een bepaald aantal aandelen in het bedrijf, wat hen proportionele zeggenschap geeft over het bedrijf. Aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen bezitten, worden beschouwd als “Persons of Significant Control” (Personen met aanzienlijke zeggenschap). De waarde van de aandelen wordt meestal bij de oprichting van het bedrijf bepaald, maar kan later worden aangepast, bijvoorbeeld door uitgifte of inkoop van aandelen of bij een bedrijfswaardering. Het is belangrijk dat de aandeelhoudersstructuur en -belangen goed worden geregistreerd en bijgehouden om transparantie en naleving van regelgeving te waarborgen binnen het bedrijf.

Sinds 2008 is het hebben van een company secretary niet langer verplicht voor bedrijven, maar het kan nog steeds nuttig zijn om de verantwoordelijkheden die voorheen door deze functie werden vervuld te handhaven. De company secretary was voorheen verantwoordelijk voor zaken zoals adequate vers

Regels rondom boekhouding

de dag van aanmelding bij Companies House is gelijk aan de dag van oprichting van een bedrijf.  Het boekhoudkundige jaar begint zodra het bedrijf daadwerkelijk van start gaat, maar het kan ook slapend zijn na de oprichting. In dat geval kan een nieuwe startdatum worden doorgegeven. De jaarrekening van een bedrijf moet in principe elke 12 maanden worden opgesteld, met uitzonderingen mogelijk in bijzondere gevallen na aanvraag. In het eerste jaar wordt de lengte van het boekjaar aangepast naar het einde van de maand. Het is ook mogelijk dat de jaarrekening samen met andere entiteiten wordt opgesteld, met een verlengd boekjaar indien nodig.

Na het oprichten van een Limited Company is het handig om je binnen 3 maanden aan te melden bij HMRC om boetes te voorkomen. Na registratie bij Companies House ontvang je een brief via de post met je 10-cijferige Unique Taxpayer Reference (UTR) – bewaar dit nummer goed. Vergeet niet om je ook te registreren voor Corporation Tax. Het is ook mogelijk om een accountant (in het Verenigd Koninkrijk) te autoriseren om namens je bedrijf contact te onderhouden met HMRC en documenten aan te leveren. Het is belangrijk dat dit allemaal op tijd gebeurd om ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Na het afronden van het boekjaar is het van belang om binnen 9 maanden de belastingaangifte in te dienen en de jaarrekening naar Companies House te sturen. Daarnaast dient de Tax Return naar HMRC te worden gestuurd. Op jaarlijkse basis moet een confirmation statement worden ingediend bij Companies House via het CS01 Form. Daarnaast is het vereist om jaarlijks een Persons of Significant Control (PSC) report aan te leveren. Het PSC register bevat informatie over iedere persoon of bedrijf die direct of indirect 25% of meer bezit van de aandelen of het stemrecht van het bedrijf.

Het is belangrijk om te voldoen aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. De informatie van de betrokkenen moet beschermd worden volgens de richtlijnen van de wetgeving om hun privacy te waarborgen. Daarnaast zijn vergunningen en kwaliteitskeurmerken essentieel voor huisbazen, zoals de verplichte registratie bij Rent Smart Wales en aansluiting bij de Property Ombudsman om de belangen van huurders en verhuurders te beschermen.

Als limited company heb je voordelen bij het betalen van belasting. Er geldt dan een Corporation Tax, als buitenlands bedrijf met een vestiging in de UK heb je een voordeel tegenover een Limited Company die uit de UK komt. Want als bedrijf buiten de UK betaal je alleen belasting over winsten uit de UK, en als bedrijf uit de UK betaal je belasting over alle winsten inclusief het buiten. Bij Corporation Tax betaal je 19% en is flat rate, dus niet afhankelijk van de hoogte van de winst. De belastbare winst van het bedrijf omvat verschillende inkomstenbronnen, waaronder de opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten, ook wel bekend als trading profits. Dit zijn de inkomsten die voortkomen uit de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarnaast worden ook inkomsten uit investeringen meegenomen in de belastbare winst. Klik hier als je meer wilt weten over belastingen in de UK.

Is de informatie in dit artikel nuttig?
0 van de 5 sterren
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
5
Deel uw feedback
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Inhoudsopgave