< Alle onderwerpen

Algemeen

ROI (Return On Investment)
Een maatstaf voor het rendement van een investering. Het wordt berekend door de winst (of verlies) van een investering te delen door de totale kosten.

Capital Growth 
De toename van de waarde van een eigendom over tijd. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen voor lange termijn vastgoedinvesteerders.

Valuation
Een schatting van de marktwaarde van een eigendom, vaak uitgevoerd door een professionele taxateur.

Cash Flow
Het netto saldo van inkomsten en uitgaven van een investering, cruciaal voor de beoordeling van de financiële gezondheid.

Due Diligence
Het nauwgezet onderzoek dat voorafgaat aan de aankoop van vastgoed, om eventuele risico’s in kaart te brengen.

Hefboomeffect
Het gebruik van geleend geld om het rendement op eigen vermogen te verhogen, waarmee ook het risicoprofiel van een investering stijgt. Lees in deze blog meer over het hefboomeffect. 

Fair market Value (FMV) – is de eerlijke prijs van een goed bij een transactie tussen goed geïnformeerde, niet gedwongen partijen. Het wordt gebruikt om de waarde van eigendommen vast te stellen op basis van marktomstandigheden, cruciaal voor belastingen, verzekeringen en juridische zaken.

 

Is de informatie in dit artikel nuttig?
0 van de 5 sterren
5 Sterren 0%
4 Sterren 0%
3 Sterren 0%
2 Sterren 0%
1 Sterren 0%
5
Deel uw feedback
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Inhoudsopgave